Vážení tvůrci,

rádi bychom Vás informovali o možnostech  přihlásit Vaše snímky zaměřené na životní prostředí, ekologii a trvale udržitelný rozvoj na Mezinárodní filmový festival EKOTOPFILM odehrávající se na podzim  15. – 19. října v Praze.

Pro letošní rok jsme pro vás otevřeli následující soutěžní kategorie:

A. Věda a technika – min. 30 min – Filmy přibližující úlohu vědy a techniky v procese trvale udržitelného rozvoje. Diváka by měli informovat o nových trendech, technologiích a materiálech, napomáhajících myšlence trvale udržitelného rozvoje.

B. Přírodovědné a přírodopisné – min. 30 min – Filmy informačně-zábavného charakteru, které kreativním způsobem zkoumají ekosystémy a jejich obyvatele (lidi, faunu i flóru). Poukazují hlavně na vztah mezi obyvateli Země a jejich životním prostředním s důrazem na budování své pozice v něm a možnostmi dalšího rozvoje.

C. Úspěšné příběhy – oblast technologie – min. 30 min – Filmy o jednotlivcích nebo skupinách, kteří využili vědu a techniku k úspěšnému řešení ekologického problému. Filmy by měli diváka obeznámit s tím, jak konkrétně použité řešení funguje a jaký je jeho potenciál pro další využití.

D. Úspěšné příběhy – oblast lidské aktivity – min. 30 min – Filmy o jednotlivcích nebo skupinách, kteří svou snahou a aktivitami přispěli ke změně postoje a chování jednotlivců či společnosti jako celku. Filmy by měli představovat nové aktivity a postupy, které jsou úspěšným řešením ekologických problémů a trvale udržitelného rozvoje.

E. Investigatívní publicistika – min. 10 min – Filmy o aktuálních ekologických problémech a krizích, jejich dopadu na životní prostředí a způsob života v lokálním i globálním rozměru. Problémy mohou být výsledkem přírodních jevů (klimatických změn, sucha, bouřek, záplav, zemětřesení…) či výsledkem aktivit člověka (nárůst populace, ničení životního prostředí, drancování přírodních zdrojů, špatné nakládání s odpady…).

F. Děti a mládež – max. 45 min – Filmy zaměřené na enviromentální výchovu (např. sběr a recyklace odpadů, seznámení se s ohroženými druhy rostlin a živočichů, ochrana životního prostředí…).

G. Krátké filmy – max. 30 min – Krátké filmy ekologickou tématikou, např. portréty míst a událostí spojených s přírodou a trvale udržitelným rozvojem.

Filmy pro letošní ročník je možné přihlásit v termínu od 7. června do 5. září 2016. Před odesláním si nezapomeňte důkladně (či zběžně) prostudovat festivalový statut.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na koordinátora programu Marka Vöröše – marek.voros@ekotopfilm.cz.

Tešíme se na Vaše filmy a přejeme hodně štěstí v soutěži.

EKOTOPFILM 2016

Zde můžete přihlásit Váš film.

PŘIHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ