Otec a syn Pavol a Peter Límovi jsou oba dva vystudovaní ekonomové a zároveň  duše i srdce úspěšného festivalu dokumentárních filmů s environmentální tématikou Ekotopfilm, který se během 43 ročníků stal nejstarší akcí tohoto druhu na světě. Vytvořil více než 5000 partnerství ve více než 58 zemích světa a přilákal více než 1 milion návštěvníků. V roce 2016 se festival uskuteční také v České republice, a tak nám jej slovenský podnikatel, manažer a zároveň generální ředitel festivalu Peter Lím představil. Festivalové žezlo před pár lety přebral po svém otci Pavlovi Límovi, který se v době založení projektu věnoval také režii, scenáristice a moderování.

Jak vznikla myšlenka založit Ekotopfilm festival?lim banasova

V roce 1973 můj otec (Pavel Lim, poznámka red.) vymyslel celý tento projekt. Během hluboké totality nebyla šance dostat ze západu k nám žádné knihy, časopisy, filmy… Nicméně přes projekt festivalu technických filmů určeného pro odbornou veřejnost to možné bylo. Filmy nebylo tak snadné kontrolovat.

Jaké byly začátky?

Festival nejdříve neměl nic společného s udržitelným rozvojem. V té době ekologie nebyla reálnou vědní disciplínou. Až po několika letech se začala k úvodní myšlence přidávat environmentální témata. Byl to festival pro odborníky, což znamenalo státní instituce, veřejnou správu, odborné kruhy a odbornou veřejnost.

Kdy jste s fungováním festivalu začal mít co do činění vy?

Vlastně od úplného začátku. Narodil jsem se těsně před jeho založením. Nejdříve jsem se okolo něj motal, pak trochu vypomáhal a později jsem začal přicházet s vlastními nápady. Naplno to začalo to v roce 2000, kdy jsme festival poprvé otevřeli veřejnosti, udělali z něj otevřený projekt a ke klasickému filmovému festivalu pro dospělé přibyl i nový projekt pro děti – Junior festival.

Mohl byste nám ho blíže popsat?

Junior festival je jedinečný projekt pro základní a střední školy, žáky a studenty od 6 do 20 let. Jeho základem je filmový program, který je rozdělen podle témat a věku do jednotlivých bloků. Po úvodním filmovém programu pokračuje pro mladé publikum interaktivní doprovodný program realizovaný formou soutěží, her, kreativních aktivit a tvůrčích dílen, kde jsou děti zážitkovou formou dovzdělávané v konkrétním tématu (např. separace a recyklace odpadu). Dnes už můžu s hrdostí říci, že pokud se seznámím s mladými Slováky ve věku od 25 do 30 let, tak z 90 % jsou to právě ti, které jsme vzdělávali v environmentální tématice. Dá se tedy říci, že pozitivně ovlivňujeme „DNA“ mladé generace.

V čem cítíte jedinečnost Ekotopfilm festivalu? Co stojí za jeho neuvěřitelným dvaačtyřicetiletým úspěchem, kterému se těší na Slovensku?

Přinášíme ty nejlepší filmy ještě před tím, než se dostanou do televizí typu National Geographic, BBC, Spektrum. Jsou to filmy staré maximálně rok a půl, v drtivé většině je uvádíme v premiéře. Na základě těchto filmů se začne o problém zajímat i běžná veřejnost a rozvíří se diskuze. Témata filmů jsou širokospektrální – od odpadů, znečištění planety, přes přírodní katastrofy až po chemii jako takovou.

Jaké jsou hlavní cíle a poslání festivalu?

Festival je ojedinělou platformou spojování dvou původně názorově odlišných skupin: Vědců – techniků a environmentalistů. Ekotopfilm spojuje lidi prostřednictvím partnerství, přátelství a myšlenek přes společné projekty.

Festival prostřednictvím atraktivních filmů vzdělává naučně-populární formou širokospektrální cílovou skupinu od nejmenších žáků, studentů až po více generační rodiny a širokou veřejnost. Prostřednictvím premiérových filmů přináší každoročně na Slovensko to nejnovější a nejlepší z celého světa.

Festival je celoroční interaktivní akcí, která problémy nejen pojmenovává, ale pomáhá i k jejich řešení. Díky doprovodným programům, přednáškám, výstavám a prezentacím přispívá k reálnému řešení aktuálních problémů.

lim s deckem

Jací partneři a proč podporují festival na Slovensku?

Tím, že programy festivalu jsou poutavé a hojně navštěvované, zvyšujeme zájem firem o environmentální témata, což se zase vrací společnosti. Dokážeme vytvořit jedinečnou obsahovou a výkonnostní komunikační platformu pro CSR a environmentální platformu. Další jedinečnou možností je diskutovat témata s komunitami. Umíme zprostředkovat téma, hosty, upoutávky, trailery – to vše v plném rozsahu. Nejedná o kampaň, nýbrž o celoroční komunikaci.

Na Slovensku máme velmi mnoho podporovatelů, z řad umělců a osobností určitě budete znát například Adélu Banášovou nebo Partičku. Ve světě je naším váženým podporovatelem také Monacký kníže Albert II., který se zúčastnil našeho festivalu nejprve jako spoluautor soutěžního dokumentu o výpravě do Severního ledového oceánu, které se sám zúčastnil.

Proč přicházíte s myšlenkou festivalu do České republiky?

Moje osobní vize je taková, že festival rozšíříme po celém světě. Česká republika tak byla jen dalším logickým krokem, navíc nepovažujeme Čechy za sousedy, stále vnímáme naše úzké česko-slovenské vztahy a vzájemné propojení, jsme jedna velká rodina.

Na co byste české diváky pozval?

Náš festival děláme zážitkovou formou, je to propojení osvěty, vzdělávání a zábavy. Chceme, aby Ekotopfilm byl lovebrandem. Můžete se těšit na nejlepší filmy z celého světa, výborné doprovodné akce, workshopy a významné osobnosti, včetně odborníků na slovo vzaté. A co bych ještě rád dodal je fakt, že vstup na festival je zcela zdarma – žádné vstupenky tedy nejsou. Všichni jsou vítáni.

Bude festival probíhat ve vícero městech, nebo pouze v Praze?

Ano, bude. Těch českých měst plánujeme až padesát. Moje osobní výzva byla zasáhnout co největší počet obyvatel. Navštívíme starosty, primátory, hejtmany, občany, promluvíme s nimi a jsme schopni řešit témata, která trápí ten konkrétní kraj. To znamená reálnou podporu každého regionu. Přizvat příslušné odborníky, kompetentní osoby… Projekt tedy poputuje po celém Česku.

Komentáře