BRUCE BUCKLIN (predseda poroty)
Od roku 2001 do 2005 bol členom Medzinárodnej poroty ekotopfilmu a v roku 2006 sa stal jej predsedom. Svoje univerzitné štúdiá absolvoval na Univerzite Georga Washingtona, odbor experimentálna psychológia, na Univerzite Fairleigh Dickinsona skončil psychológiu a na Štátnej univerzite New York ukončil bakalárske štúdium, odbor psychológia. Od roku 1975-1976 pracoval pre Ministerstvo obrany USA. Od roku 1976-1999 pracoval pre Ministerstvo spravodlivosti. Od roku 1999 do júna 2007 bol riaditeľom prestížnej filmovej súťaže CINE Golden Eagle Film & Video. Každý rok bol zodpovedný za plánovanie a riadenie dvoch filmových a video súťaží.

LUDVÍK KLEGA
Narodil sa 19.4.1950 v Ostrave-Vítkoviciach. V roku 1981 absolvoval Akadémiu múzických umení v Prahe, obor filmová a televízna dokumentárna tvorba. Behom pôsobenia v Čt. Ostrava bol členom redakcie publicistiky a dokumentárnej tvorby. V roku 1993 založil firmu Ludvik Klega Studio ForTel. Naďalej spolupracuje s ostravským štúdiom. Úspešná spolupráca s rakúskou ORF vyústila do koprodukčného 12-dielneho seriálu o českej šľachte – „Hrady a zámky, biele miesta v našej histórii“. Mnohé z jeho prác boli ocenené prestížnymi cenami na medzinárodných filmových festivaloch. (1992-Festival Edukacio-cena Edukacio za seriál Urbanita). Za svoje doterajšie dielo bol zaradený do svetovej encyklopédie Who is Who.

JÁN STANO
Narodil sa 5. marca 1963. Ukončil Agronomickú fakultu na Vysokej škole poľnohospodárskej v Nitre, Štátna skúška v odbore melioracie. V rokoch 1987 – 1990 pôsobil v Pôdohospodárskom projektovom ústave v Prešove. Od 1991 sa venuje podnikateľskej činnosti a je majiteľom spoločnosti EKOkart Prešov. Od 1993 je predsedom sekcie životného prostredia pri SOPK. V rokoch 1993 – 1994 bol členom výberovej komisie ekotopfilmu a od roku 1995 je predsedom výberovej komisie a zároveň členom medzinárodnej poroty.

JOANNA JEDRUSIK
Narodila sa v roku 1957 v poľskom meste Katowice. Diplom na Slezskej univerzite, Ústav umenia a pedagogiky, špecializácia na olejovú maľbu, členka Zväzu poľských výtvarníkov. Zaoberá sa najmä olejomaľbou, navrhovaním kníh, píše recenzie k filmom a umeniu do časopisov. Vyučovala na Slezkej univerzite dejiny umenia. V kanadskom centre umenia Edmonton, Alberta vyučovala olejomaľbu.Mala 13 samostatných výstav v Poľsku, Nemecku, Austrálii, Českej republike; v súčasnosti pracuje na hranom filme Kruhy na vode.

OBADI SALEH MOTHANA
Narodil sa v Jemene, absolvoval inžinierske a doktorandské štúdium na Obchodnej fakulte, EU v Bratislave. Od roku 1997 pracuje ako vedecký pracovník na Ekonomickom ústave SAV.Zaoberá sa okrem iného ekonomickým rozvojom v rozvojových krajinách, liberalizačným procesom medzinárodného obchodu a cenami ropy na svetových trhoch. Má vyše 80 publikačných aktivít doma i v zahraničí. V roku 2005 a v roku 2012 získal Andrew W. Mellon Fellowship pre strednú a východnú Európu. Je členom skupiny expertov pre hodnotenie ekonomických výhľadov pre Ifo inštitút Mníchovskej univerzity.

VLADIMÍR HAVIAR
Od roku 1969 asistent kamery v ČST Bratislava, po roku 1972 kameraman do roku 2003 . Potom na voľnej nohe. Spolupráca na viac ako 60 reláciách ČT Ostrava a Praha. Spolupráca s rôznymi štúdiami napr. TVA, JOJ, FORTEL, NIKE…Popritom spolupráca s obrázkovými časopismi. V ČST a STV Bratislava odvysielaných viac ako 100 autorských relácií/ scenár, kamera, réžia/. Spolupráca na viacerých ocenených reláciách na Televíznych žatvách, Prix Danube, Agrofilm Nitra, cena za kameru na Ekofilme 2003 Český Krumlov. Pôsobenie v rôznych filmových porotách.

STEVE LICHTAG
Filmár, producent, autor. V súčasnosti pracuje na celovečernom filme TIBET – Posledná cesta a projekte ALDABRA. Je prezidentom nadácie Crystal Planet zameranej na ochranu vodnej flóry a fauny. Úzko spolupracuje so zahraničnými osobnosťami ako sú Jean-Michel Cousteau, Michael Rutzen, William Parks, Dr. Erich Ritter, Dr. Samuel Gruber či Garry Atkinson. Stále tvorí a vytvára autorské projekty, je členom mnohých medzinárodných filmových porôt a inšitúcií, ktoré sa zaoberajú prírodou a jej ochranou.

MONICA SANCHEZ PRESA
Narodila sa v Španielsku, od roku 1995 žije na Slovensku. Ako vysokoškolský pedagóg dlhé roky pôsobila ako lektorka španielskeho jazyka na FiF UK v Bratislave a momentálne pôsobí na Fakulte aplikovaných jazykov Ekonomickej univerzity v Bratislave ako odborný asistent. V rokoch 2000 až 2002 pôsobila na Ministerstve poľnohospodárstva v rámci twinningového projektu a tu sa stretla a oboznámila s mnohými problémami spojených so životným prostredím. Potom mala možnosť tlmočiť pre niekoľko firiem a inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti. Otázky súvisiace so životným prostredím a udržateľným rozvojom sú vždy zastúpené na jej hodinách.

SANDY CANNON-BROWN (hosťujúci člen)
Sandy Cannon-Brown oslávi svoje 69. narodeniny počas prvého festivalového dňa. Vďaka svojej práci filmárky precestovala celý svet, no teraz sa sústredí na jej vlastný ,,dvor“ – zátoku Chesapeake Bay, najväčšie ústie v Spojených štátoch. Jej posledný film Beautiful Swimmers Revisited o známom miestnom druhu kraba modrého, mal premiéru v marci tohto roku na Environmentálnom filmovom festivale v hlavnom meste Washington DC. Sandy je zakladateľkou a zároveň prezidentkou spoločnosti VideoTakes, od roku 1985. Taktiež je riaditeľkou Centra environmentálneho filmu na American University, kde viac ako 10 rokov prednáša vizuálne médiá a kde získala svoje tituly, BA a MA. V roku 2011 bola na American University vymenovaná za Mimoriadneho profesora. Sandy je bývalou prezidentkou (2011-2012) organizácie Women in Film & Video DC a držiteľkou prestížnej ceny Woman of Vision.