LAUREÁTI POCTY HONOUR OF EKOTOPFILM
Od roku 1998 se na festivalu Ekotopfilm každý rok uděluje pocta „Honour of Ekotopfilm“. Prestižní ocenění je udělované významným domácím i zahraničním osobnostem za mimořádné výkony dosažené v zájmu trvale udržitelného rozvoje, za významné vědecké objevy, humanitární či kulturní aktivity nebo za celoživotní dílo v zájmu rozvoje lidské společnosti. Návrhy na udělení pocty mohou předkládat jednotlivci i organizace z Česka i zahraničí Festivalovému výboru, do jehož kompetence spadá vyhodnocení, výběr kandidátů i nominace na laureáty.

Polly Higgins (2017)
Právnička zabývající se mezinárodním právem, právní zástupkyně ve Velké Británii, oceňovaná autorka, autorka návrhu Zákonu o ekocíde. Ekocída je definována jako ničení rozsáhlých oblastí přírodního prostředí. Její návrh na rozšíření pravomoci ICC by definoval ekocídu jako mezinárodní trestný čin po boku genocidy, válečných zločinů, zločinů proti lidskosti a zločinů agrese.

Dr. Jane Goodall (2016)
Světoznámá  a oceňovaná primátoložka, aktivistka a zakladatelka celosvětové iniciativy pro mladé Roots&Shoots (Kořeny a výhonky). Je držitelkou Řádu čestné legie ve Francii a prestižního japonského ocenění Kyoto Prize a mírovým poslem OSN. V roce 2003 byla jmenovaná Dámou Britského Impéria.

Janina Ochojska (2015)
Iniciátorka a koordinátorka humanitárních misií pro Bosnu, Kosovo, Čečensko, Sarajevo, Irák a mnohé další země v nouzi a zakladatelka a předsedkyně nadace Polska Akcja Humanitarna (PAH). Od jejího založení nadaci rozvíjí a propaguje, přičemž neustále aktivně pracuje v terénu.

Vladimír Krčméry (2014)
Akademik, onkolog, profesor a děkan Fakulty zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity vybudoval soukromou Vysokou školu zdravotnictví a soc. práce sv. Alžběty. S kolegy pracuje na humanitárních, vědeckých a pedagogických projektech.

Felix Finkbeiner (2013)
Patnáctiletý kluk z Mnichova založil nadaci The-Plant-for-the-Planet. Dnes je do tohoto projektu zapojených víc než 100 000 dětí, kterým se k dnešnímu dni podařilo zasadit více než 12 miliard stromů. Z malého domácího úkolu se stalo celosvětové hnutí se zastoupením v OSN.

Pavol Barabáš (2012)
Autor mnoha dobrodružných filmů a filmů s horskou tématikou, který absolvoval několik objevných expedicí, vyhledává příběhy, v nichž se člověk dostává až za hranici svých možností. Přitahují ho území tibetského budhismu, domorodci ukrytí hluboko v neprobádané džungli a dravé horské splavy a výstupy na nejvyšší pohoří planety.

Allison Argo (2011)
Producentka, režisérka a filmařka během dvacetileté kariéry spolupracovala s National Geographic, v současnosti spolupracuje s PBS Nature.  Její přírodopisné dokumenty byly oceněné řadou cen, včetně šesti cen EMMY. V rámci své práce se snaží „propůjčit svůj hlas těm, kteří nemohou hovořit sami za sebe“.

Ingvar Kamprad (2010)
Zakladatel obchodního řetězce s nábytkem IKEA se proslavil svojí spořivostí, podnikatelskými vizemi i sociálním cítěním. V rámci svých filantropických aktivit se společnost IKEA orientuje na tři hlavní oblasti: životní prostředí, projekty zaměřené proti dětské práci a podporu vzdělávání a rozvoj dětí.

Yann Arthus-Bertrand (2009)
Založil nevládní organizaci Good Planet, která rozvíjí projekty, jejichž společným cílem je propagace trvale udržitelného rozvoje, a zároveň vyzývá jednotlivce, aby převzali zodpovědnost za budoucnost naší planety a všech jejích obyvatel.

Eva Siracká (2008)
Prezidentka Ligy proti rakovině získala poctu za svoji obětavou práci a osvětu v boji proti této zákeřné chorobě, kterou se roky snaží dostat do širokého povědomí.

Martin Strel (2007)
Slovinský maratónský plavec, který chce svými výkony hlavně propagovat poselství ochrany naší planety, čistých řek, čisté vody a přátelství, jako první člověk přeplaval Amazonku. Má několik zápisů v Guinnessově knize rekordů.

Monacký kníže Albert II. (2006)
Stojí v čele Nadace za osobní angažovanost v ochraně životního prostředí a trvale udržitelného rozvoje. Svou expedicí na Severní pól poukázal na negativní důsledky globálního oteplování planety.

Nicole a Serge Roetheli (2005)
Švýcarský manželský pár prostřednictvím 40.000 km dlouhého běhu na pěti kontinentech pomáhal nemocným dětem a bojoval za jejich práva.

Juraj Hraško (2004)
Významný pedolog, člen Slovenské akademie věd, bývalý ministr životního prostředí a velvyslanec Slovenské republiky ve Švýcarsku, byl v 90. letech předsedou mezinárodní poroty festivalu Ekotopfilm a později také předseda Festivalového výboru.

Václav Havel (2003)
Bývalý československý a první český prezident Václav Havel byl nejen vysoce morální, slušný a etický politik a státník, ale také velký humanista, vizionář, moudrý filosof a ochránce přírody a životního prostředí. Poctu Ekotopfilmu osobně převzal při přehlídce filmů v Praze 18. listopadu 2003 za účasti významných představitelů kulturního a společenského života.

Günter Verheugen (2002)
Německý politik, komisař Evropské komise pro rozšíření Evropské unie v letech 1999 až 2004. V roce 2004 se stal místopředsedou Evropské komise v čele s José Manuelem Barrosem a komisařem zodpovědným za oblast průmyslu.

Al Gore (2001)

Americký demokratický politik, bývalý viceprezident USA za Billa Clintona, senátor a kandidát na prezidenta ve volbách roku 2000. Společně s Mezivládním panelem pro klimatické změny (IPCC) je držitelem Nobelovy ceny míru za rok 2007.

Svend Auken (2000)
Dánský politik, ministr životního prostředí (1993-1994) a ministr životního prostředí a energie (1994-2001), který je považovaný za jednoho z nejlepších ministerských předsedů Dánska. Zabýval se záležitostmi EU a enviromentální politikou a byl jako jeden z mála dánských politiků oceněn Sněmovnou reprezentantů USA.

Ivan Bella (1999)

Pukovník a první slovenský kosmonaut, který do vesmíru letěl v roce 1999 jako 385. člověk ze Země. V roce 2001 byla na jeho počest pojmenována planetka (22901) Ivanbella.

Jacques Yves Cousteau (1998)
Legendární objevitel podmořského “světa ticha”, významný francouzsky všdec, světoznámý ochrance životního prostředí a autor více než stovky dokumentárních filmů.