Mezinárodní filmový festival Ekotopfilm je festival dokumentárních filmů zaměřený na životní prostředí a trvale udržitelný rozvoj. Každoročně představí na 200 filmů z celého světa a bohatý doprovodný program – mezinárodní konference, diskuze, přednášky, výstavy, prezentace a besedy pro odbornou i laickou veřejnost. Festival se společně s odborníky, neziskovými organizacemi a institucemi zabývajícími se environmentální tématikou a udržitelným rozvojem vždy zaměřují na jedno aktuální téma, kterému je věnovaný filmový i doprovodný program a zabývají se jím i hosté festivalu z Česka i zahraničí.

Cílem MFF Ekotopfilm je inspirativním způsobem měnit chování společnosti ve vztahu k životnímu prostředí a vytvořit prostor k otevřené diskuzi o otázkách trvale udržitelného rozvoje.

MFF Ekotopfilm má dlouholetou tradici. Na území bývalého Československa se poprvé konal již v roce 1974 a na Slovensku se letos koná již 43. ročník. Jedná se tak o nejstarší filmový festival s environmentální tématikou na světě. Mezinárodní prestiž festivalu dokládá pravidelná účast významných osobností společenského života, mezi které patří i kníže Albert II. Monacký.

MFF Ekotopfilm je určen laické i odborné veřejnosti, dětem i dospělým. Vstup na veškeré akce festivalu je zdarma a doprovodný program je vhodně sestaven tak, aby oslovil co nejširší publikum.

JUNIOR FESTIVAL
Součástí festivalu Ekotopfilm je festival pro děti a mládež Junior festival, který zapojuje mladou generaci do filmového programu a doprovodných aktivit a vzdělává je prostřednictvím soutěží, her, kreativních aktivit a workshopů na různá témata.

TOUR PO KRAJSKÝCH A OKRESNÍCH MĚSTECH

Ekotopfilm festival se po hlavní přehlídce přesouvá do krajských a okresních měst, kde se koná Junior festival pro dětské publikum a projekce vítězných filmů a doprovodný program pro širokou veřejnost. Festival v rámci TOUR také spolupracuje s magistráty měst a kraji a zabývá se konkrétními problémy vztahujícími se na daný region.

TERMÍNY KONÁNÍ

Soutěžní festival – říjen / listopad 2016, Praha

TOUR ČR – listopad 2016 – září 2017

MÍSTA KONÁNÍ

1) Hlavní město Praha: pětidenní soutěžní festival

2) Krajská města: dvou až třídenní festivalové přehlídky

Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Jihlava, Karlovy Vary, Liberec, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Ústí nad Labem, Zlín

3) Okresní města: jedno až dvoudenní festivalové přehlídky

40 vybraných okresních měst nad 20 tisíc obyvatel

VÝBĚR FILMŮ

O nejlepších dokumentárních filmech festivalu rozhoduje mezinárodní odborná porota v následujících kategoriích:

A. Věda a technika

B. Přírodovědné a přírodopisné

C. Úspěšné příběhy – oblast technologie

D. Úspěšné příběhy – oblast lidské aktivity

E. Investigativní publicistika

F. Děti a mládež

G. Krátké filmy

HONOUR OF EKOTOPFILM

Od roku 1998 je každoročně udělovaná pocta festivalu Honour of Ekotopfilm. Toto prestižní ocenění získávají významné domácí i světové osobnosti za mimořádné výkony ve prospěch společnosti a v oblasti trvalo udržitelného rozvoje. Tyto osobnosti festival poctí svojí účastí.

Festival divákům představuje kvalitní dokumentární filmy věnované trvale udržitelnému rozvoji, ochranně životního prostředí, změnám chování člověka k přírodě a také technologickým a procesním inovacím, které vedou k efektivnějšímu využívání zdrojů naší planety. Oslovuje odbornou i laickou veřejnost a svým partnerům poskytuje platformu pro prezentaci společné zodpovědnosti a vztahu k pokroku v environmentálních otázkách.

Festival unikátním způsobem spojuje veřejný sektor se soukromým sektorem a sektorem služeb v rámci udržitelného rozvoje. Zásady udržitelného rozvoje festival uplatňuje již od svého založení v roce 1974, přestože byly oficiálně deklarovány na Summitu Země v Rio de Janeiro až v roce 1992.

 

BAVÍME

Festival je prestižní celotýdenní kulturní a společenskou událostí. Filmová soutěžní přehlídka nabízí více než 200 filmů z celého světa ve světové premiéře, večerní projekce i zajímavý doprovodný program.

 

VZDĚLÁVÁME

Festival nabízí zajímavé filmy s environmentální tématikou a populárně-naučnou formou vzdělává široké spektrum diváků od žáků a studentů po rodiny s dětmi a širokou veřejnost.

SPOJUJEME

Festival prostřednictvím partnerství, společných vizí a projektů výjimečným způsobem spojuje dvě názorově odlišné skupiny lidí: vědce-techniky a enviromentalisty.

PŘINÁŠÍME ŘEŠENÍ

Festival představuje celoroční akci, která problémy nejen pojmenovává, ale pomáhá také k jejich řešení, a to prostřednictvím doprovodného programu, přednášek, výstav, prezentací a besed.

SOUTĚŽÍME

Výběrová komise a mezinárodní porota každoročně oceňuje soutěžní filmy v několika kategoriích. Ceny festivalu Ekotopfilmfest patří k nejprestižnějším na světě.

REPREZENTUJEME

Festival v rámci protokolárního programu, slavnostního vyhlášení výsledků a udělování cen vyzývá zástupce celého diplomatického sboru ČR ke společné aktivitě a sdružuje představitele státní sféry, zástupce samospráv a odborníky z oblasti životního prostředí, vědy a kultury.