Ekotopfilm je nejstarší filmový festival o trvale udržitelném rozvoji na světě. Myšlenka uspořádat přehlídku filmů o nejnovějších odborných, technických a populárně naučných filmech vznikla v roce 1974 v Trnavě. První ročník festivalu se konal pod názvem Festival odborných filmů. V počátcích se potýkal s kritikou, že je „ideologicky nevhodný“. Postupně se však do přehlídky, která se krátce po svém vzniku konala po celém Slovensku, přihlašovali i filmy ze zahraničí, což byl velký úspěch.

Při 3. ročníku s festivalem spolupracoval poradce, který přinášel souhrn zpráv z předchozího dne, postřehy účastníků, informace o  připravovaných akcích, určených nejen účastníkům, ale i oficiálním hostům a novinářům. V dalších letech se pracovalo na kvalitnějších překladech filmů do slovenštiny, zvyšoval se počet promítacích dnů, technickou tématiku filmů doplnila ochrana životního prostředí, festival začal připravovat doprovodné aktivity a více spolupracovat s odbornými partnery.

Festival odborných filmů se postupně začal orientovat na děti a  mládež. Zabýval se environmentální výchovou a podporoval myšlenku vytváření vztahů dětí k přírodě, a tak uspořádal mezinárodní konferenci Environmentální a etická výchova a  vzdělávání na školách a školských zařízeních. V roce 1983 se poprvé uskutečnila beseda s tvůrci vybraného filmu, s režisérem a hlavní odbornou poradkyní.

V roce 1990 se festival stal soutěžní přehlídkou a začala se udělovat Velká cena. Zájem o spolupráci postupně projevovali i jednotlivé rezorty vlády SR.

Po vzniku samostatné Slovenské republiky v roce 1993 se festival přemístil z Trnavy do Žiliny a přejmenoval se na EKOTOPFILM.

25. ročník zavedl novinku v podobě udílení pocty Honour of Ekotopfilm, ceny pro osobnosti, které významně přispěli k trvale udržitelnému rozvoji. První oceněnou osobností se stal J. Y. Cousteau za celoživotní dílo ve prospěch ochrany přírody. Hlavním mottem festivalu se stalo ,,Milovat znamená chránit”.

Během uplynulých dvaceti sedmi ročníků bylo na festivalu promítnuto 3 700 filmů ze 74 zemí. Festival Ekotopfilm se stále více soustřeďoval na program pro děti a mládež, vznikl tak  Junior festival – Ekotopfilm pro děti a mládež.

V následujících letech se festivalovým městem a spoluorganizátorem festivalu stala Bratislava. Festivalové diskuze se věnovaly různým tématům, k těm významnějším patřily semináře věnované integraci Slovenska do euroatlantických a evropských struktur. V rámci pofestivalových aktivit se konaly přehlídky vítězných filmů v Košicích, Praze nebo Vídni.

Během 30. ročníku festival přivítal nejúspěšnějšího slovenského dokumentárního režiséra Pavla Barabáše s tehdejší novinkou Tatry mystérium i Knížete Alberta II. Monackého, který si převzal poctu Honour of Ekotopfilm. Mimo tohoto ocenění byla předána i Cena vlády SR Grand Prix navržená Mezinárodní porotou festivalu.

V rámci 35. ročníku bylo návštěvníkům festivalu poprvé umožněno zhlédnout nejlepší kolekci filmů z let 2004-2007. V roce 2008 se uskutečnilo Ekotopfilm Tour Slovensko, kdy se poprvé přehlídky vítězných filmů festivalu konaly také v Košicích, Žilině, Trenčíně a Trnavě.

Ekotopfilm spojuje vědecko-technický rozvoj a ochranu planety Země a za uplynulých 42 let se stal mezinárodně uznávanou kulturní akcí zaměřenou na trvale udržitelný rozvoj, která si získala vysoký odborný kredit.

V roce 2016 se festival Ekotopfilm bude poprvé konat také v České republice. Ve dnes 15. – 19. října se hlavní část programu uskuteční v hotelu Olšanka v Praze. Následovat bude festivalový program ve čtyřiceti okresních a krajských městech.